+48 666 159 251 biuro@dsws-maszyny.pl

DSWS integruje roboty współpracujące

Często z pewnym niedowierzaniem w różnych sytuacjach uświadamiamy sobie, jak szybko się zmienia otaczający nas świat. Postęp technologiczny i ogólnie rozumiany rozwój wymuszają, żebyśmy również i my sami się zmieniali i dostosowywali do realiów, co nierzadko budzi w nas sprzeciw, ponieważ to w konsekwencji zmusza nas do wyjścia ze strefy komfortu. Chociaż narzekamy na trudy życia, jednak tym samym się do nich przyzwyczajamy i utwierdzamy w przekonaniu, że się znaleźliśmy w sytuacji bez wyjścia.

Wśród takich bolączek, szczególnie u pracowników niższego szczebla, są wymieniane ciężkie warunki pracy. Oczekują oni, żeby pracodawcy nie zlecali im wielu zadań ponad siły lub zwiększyli zatrudnienie (oczywiście nie obniżając płacy), ale jednocześnie obawiają się, że zostaną zastąpieni wydajniejszymi pracownikami. Generalnie nie chcą wykonywać ciężkiej, monotonnej pracy, ale z naszych obserwacji wynika, że nie widzą też dla siebie perspektyw, gdyż nie biorą pod uwagę możliwości przekwalifikowania.

Z kolei pracodawcy w coraz większym stopniu borykają się z problemem braku pracowników. Na polskim rynku pracy, uważanym obecnie za rynek pracownika,  pozyskanie nowych pracowników jest trudniejsze niż jeszcze 2 lata temu [1].

Odpowiedzią na te i podobne problemy są coraz bardziej popularne roboty współpracujące.

Są to ramiona robotyczne, projektowane z myślą o wspomaganiu człowieka w jego pracy w różnych procesach produkcyjnych. W uproszczeniu można powiedzieć, że taki robot to dodatkowe ramię dla pracownika. Chociaż roboty tego typu poruszają się wolniej niż  konwencjonalne, jednak ich podstawową zaletą jest to, że dzięki wbudowanym systemom czujników i zabezpieczeń poprawiają poziom bezpieczeństwa. Operator pracujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie musi się obawiać o siebie – w większości przypadków nie ma potrzeby instalowania dodatkowych wygrodzeń. Roboty współpracujące mogą wspomagać operatora lub też go zastępować  na niektórych stanowiskach.

Cieszą się rosnącą popularnością w firmach z sektora MŚP, ponieważ koszt ich zakupu może się zwrócić już w ciągu 6 miesięcy (nie licząc kosztów zakupu chwytaka). Dodatkowo przyjazny interface i łatwość programowania powodują, że są to urządzenia uniwersalne, które można przenosić pomiędzy stanowiskami w zależności od bieżących potrzeb działu produkcji.

Roboty współpracujące są wykorzystywane w takich procesach jak: montaż, wkręcanie śrub, podnoszenie i umieszczanie, obsługa maszyn, spawanie, klejenie, pakowanie, polerowanie, kontrola jakości i in.

DSWS oferuje projekty i wdrożenia stanowisk produkcyjnych zintegrowanych z robotami współpracującymi.

Wszędzie tam, gdzie trzeba powiązać pracę robota z istniejącą obrabiarką lub linią produkcyjną lub gdzie robot powinien pracować w oparciu o system wizyjny albo gdy gniazdo produkcyjne wymaga dodatkowej automatyzacji, proponujemy wsparcie naszych inżynierów.

Dzięki współpracy z nami szefowie produkcji mogą uzupełnić braki kadrowe, zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji, podnieść jej jakość, a przede wszystkim wyręczyć pracowników w żmudnych, powtarzalnych czynnościach i monotonnych lub niebezpiecznych procesach oraz zapewnić im większe bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko wypadków i ich absencji. Nie chodzi tu jednak o to, żeby pozbawiać człowieka pracy, lecz żeby zapewniać mu godne jej warunki oraz motywować do zmian i rozwoju osobistego oraz powierzyć mu bardziej skomplikowane zadania.

1. Badanie „Plany Pracodawców” Instytutu Badawczego Randstat, z 6 marca 2017 r.

2024 DSWS Maszyny Brzesko