+48 666 159 251 biuro@dsws-maszyny.pl

Robotyzacja, a poziom zatrudnienia

Często w trakcie naszych kontaktów z pracodawcami i ich pracownikami spotykamy się z obawami, że automatyzacja spowoduje redukcję etatów w zakładzie produkcyjnym. Jesteśmy odmienniego zdania! Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych są szansą dla firm (szczególnie w sektorze MŚP) na podniesienie konkurencyjności. To niejednokrotnie najbardziej opłacalna droga, by zwiększyć możliwości produkcyjne i dotrzeć do większej niż dotąd liczby klientów.

W rzeczywistości okazuje się, że firmy w Polsce, które optymalizują procesy produkcyjne i wprowadzają ich automatyzację oraz robotyzację nie ograniczają zatrudnienia.

W 63% przypadków zakup robota przyczynił się do utrzymania wszystkich miejsc pracy, a 16% firm w wyniku robotyzacji utworzyło nowe stanowiska. Dzięki automatyzacji procesów można bowiem przenieść pracowników do innych zadań, a wykonywanie czynności prostych, powtarzalnych i uciążliwych pozostawić układom automatycznym [1].

Tego typu argumenty są przytaczane również w niemilknącej dyskusji, która się toczy w gronie ekspertów na całym świecie. Pomimo ścierania się różnych opinii i wynikających z nich różnych wizji przyszłości, w mojej ocenie najbardziej prawdopodobną jest koncepcja przedstawiona w raporcie „Technologia a człowiek – konkurencja czy współpraca” firmy doradczej Deloitte [2]. Specjaliści Deloitte przeprowadzili analizę rynku pracy Wielkiej Brytanii na podstawie spisów ludności z okresu pomiędzy 1871 r. a 2011 r. (140 lat). Udowodnili, że w wyniku postępu technologicznego niektóre stanowiska czy zawody zanikają, ale w tym samym czasie otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwoju.

Podobnie w niedalekiej przyszłości, w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej, zawody, w których jest wykorzystywana siła mięśni, będą ograniczane, a oparte na wiedzy zostaną rozwinięte. Ostatecznie robotyzacja ma pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia, co pokazują wskaźniki bezrobocia. W krajach, w których statystycznie największa liczba robotów przypada na 10 tys. pracowników przemysłu, bezrobocie jest najniższe

1 Raport „Robotyka przemysłowa w Polsce”, Control Engineering Polska, Listopad/Grudzień 2016
2 "Technologia a człowiek - konkurencja czy współpraca", raport Deloitte

2024 DSWS Maszyny Brzesko